Czy świadectwo energetyczne dla lokalu mieszkalnego w bloku jest obowiązkowe
Bez kategorii

Czy świadectwo energetyczne dla lokalu mieszkalnego w bloku jest obowiązkowe?

Brak świadectwa energetycznego dla lokalu mieszkalnego grozi otrzymaniem kary w wysokości kilku tysięcy złotych. To rodzaj dokumentu, który ukazuje zapotrzebowanie na energię na oświetlenie, podgrzewanie wody i utrzymanie temperatury. Czy właściciele mieszkań muszą mieć świadectwa energetyczne dla lokalu mieszkalnego?

Czym jest świadectwo energetyczne dla lokalu mieszkalnego?

Obowiązkiem zarządców, właścicieli nieruchomości począwszy od 28 kwietnia 2023 roku przy sprzedaży i wynajmie mieszkań będzie okazanie świadectwa energetycznego dla lokalu mieszkalnego. Zatem każdy, kto będzie chciał sprzedać, wynająć mieszkanie będzie musiał mieć odpowiednie dokumenty. Przy zbyciu lokalu wspomniany certyfikat będzie musiał być dany notariuszowi, w chwili podpisania dokumentów. Gdy ten go nie otrzyma – sprzedający może dostać pouczenie o karze grzywny. Przy umowie najmu wystarczy kopia świadectwa energetycznego dla lokalu mieszkalnego.

Co ważne, każdy potrzebujący wspominanego dokumentu, będzie mógł go wyszukać w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków. Budując ogłoszenie, należy podać w nim informacje o świadectwie energetycznym dla lokalu mieszkalnego, gdy takowe zostało sporządzone.

Kto opracowuje świadectwo energetyczne dla lokalu mieszkalnego?

Opracowaniem świadectwa energetycznego dla lokalu mieszkalnego może zająć się osoba, która ukończyła studia inżynierskie na kierunku architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub podobnym ewentualnie po dowolnych studiach magisterskich, jeśli posiada ona uprawnienia budowlane (projektowe, wykonawcze) w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej. Ważne jest, aby wykonawca świadectwa zawarł umowę OC w związku z wykonywanym przez niego audytem energetycznym.