Kospel Epp-36 Maximus Electronic [4423]

1 985,60

Opis

Kospel Epp-36 Maximus Electronic [4423] – Kospel

Przepływowy podgrzewacz wody trójfazowy ze sterowaniem elektronicznym dużej mocy EPP 36 Maximus electronic Sterowanie elektroniczneElektroniczny układ sterowania zapewnia stabilizację i regulację temperatury wody w zakresie 30 – 60°C. Miedziane grzałkiNiezawodna technologia wykonania grzałek gwarantuje najwyższą trwałość, odporność na pęcherze powietrza i zanieczyszczenia zawarte w wodzie. Możliwość dogrzewania wody wstępnie podgrzanejTemperatura wody na zasilaniu do 70°C. Czujnik do pomiaru przepływu wodyCzujnik umożliwia załączanie już przy niewielkim ciśnieniu 0,1MPa i przepływie 2,5 l/min. Przełącznik priorytetu pracyMożliwość współpracy z innym urządzeniem elektrycznym dużej mocy na zasadzie priorytetu. Dostępne modele KOD KATALOGOWY MODEL EAN EPP-36 MAXIMUS 36 kW / 400V 3~ KLASA C 5906564090103 Dane techniczne produktu Budowa wymiennika Podgrzewacz przeznaczony jest do montażu do ściany. Na rurze doprowadzającej zimną wodę nie należy montować zaworu zwrotnego. Ze względów ekonomicznych podgrzewacz powinien być zamontowany w pobliżu najczęściej używanego zaworu czerpalnego. Nie należy stosować rur z tworzyw sztucznych ani na doprowadzeniu zimnej wody, ani na odprowadzeniu gorącej. Zaleca się zamontowanie dodatkowego zaworu odcinającego i filtra wody na wlocie podgrzewacza. Podgrzewacz można użytkować tylko wówczas, gdy został on prawidłowo zainstalowany i znajduje się w nienagannym stanie technicznym. Przed pierwszym uruchomieniem oraz po każdym opróżnieniu podgrzewacza z wody (np. w związku z pracami przy instalacji wodociągowej z powodu konserwacji) powinien on zostać odpowietrzony wg punktu „Odpowietrzenie”. Podłączenie podgrzewacza do sieci elektrycznej oraz pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej powinien wykonać elektryk z uprawnieniami. Podgrzewacz należy bezwzględnie uziemić lub zerować. Urządzenie powinno być na stałe podłączone do instalacji elektrycznej z zaciskiem uziemiającym. Urządzenia nie wolno instalować w pomieszczeniach zagrożonych niebezpieczeństwem wybuchu, oraz w których temperatura otoczenia może obniżyć się poniżej 0°C. Przechowywanie podgrzewacza w pomieszczeniu z temperaturą poniżej 0°C grozi jego uszkodzeniem (wewnątrz znajduje się woda). Należy pilnować, aby włączony podgrzewacz nie został opróżniony z wody, co może wystąpić przy braku wody w sieci wodociągowej. Nie otwierać obudowy podgrzewacza przy włączonym zasilaniu elektrycznym. Osadzanie się kamienia w elementach podgrzewacza może znacznie ograniczyć przepływ wody lub doprowadzić do uszkodzenia podgrzewacza. Uszkodzenie podgrzewacza i szkody powstałe w wyniku zakamienienia nie podlegają gwarancji. Podgrzewacz i armaturę sanitarną należy poddawać okresowemu odkamienianiu a częstotliwość wykonywania tych czynności zależy od twardości wody. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż woda o temp. powyżej 40°C wywołuje uczucie gorąca, szczególnie u dzieci i może wywoływać wrażenie oparzenia. Montaż Doprowadzić do miejsca zamocowania podg r zewa c za t rójfa zową in stala cję elektryczną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Doprowadzić instalację wodną do oznaczonych miejsc, pamiętając, że z prawej strony jest doprowadzenie wody zimnej (dolotowej) (G1/2”), a z lewej odprowadzenie wody ciepłej (G1/2”). Zdjąć pokrywę podgrzewacza oraz rozłączyć złącze [NAST]. Zamontować podgrzewacz na wkrętach mocujących, wprowadzając wcześniej przez otwór elektryczny przewód zasilający. Podłączyć podg rzewacz do instalacji elektrycznej i wodnej. Włączyć zimną wodę i sprawdzić szczelność p o ł ą c z e ń w o d n y c h . O d p o w i e t r z y ć podgrzewacz zgodnie z pkt. „Odpowietrzenie” W czasie instalacji podgrzewacza należy sprawdzić załączenie wyłącznika bezpieczeństwa (dotyczy tylko pierwszego podłączenia urządzenia). Zamontować pokrywę podgrzewacza. Upewnić się, czy przez otwory w tylnej ściance urządzenia nie ma dostępu do elementów będących pod napięciem. Eksploatacja Podgrzewacz włącza się automatycznie po osiągnięciu przepływu powyżej 2,5 l/min. W zależności od wielkości poboru wody, ustawienia temperatury zadanej pokrętłem na obudowie i temperatury wody zasilającej, układ sterowania dobiera odpowiednią moc podgrzewacza. Na obudowie podgrzewacza zamontowane są wskaźniki: zielony – pokazujący podłączenie do sieci elektrycznej; czerwony – pokazujący stan załączenia grzania. Inne stany pokazywane są przez pulsowanie wskaźnika zielonego.

oświetlenie fotowoltaiczne, stilo wymiary, 10 k, jak podłączyć monitoring do internetu, w celu synonimy, dystrybucja polska opinie, glass 2019 online pl

yyyyy