Strona poświęcona tematyce historycznej od starożytności do współczesności.
Boks reklamowy
Tagi - wojsko
Wszystkie Tagi
Legiony rzymskie - Legio XII Fulminata
Przydomki: FULMINATA (wyposażony w gromy), PATERNA (Cezar zwany był Pater Patriae), ANTIQUA (dawny, doświadczony), VICTRIX (zwycięski), VENUSIA (od Wenus, protektorki Cezara). FIRMA CONSTANS (Aureliusz za odmowę buntu w czasie rebelii Kasjusza w 175 r.), GALLIENA/GALLIENIANA (od cesarza Galliena). Znak: Piorun
Legiony rzymskie - Legio V Macedonica
Początkowo były dwa legiony noszące ten numer: V Gallica i V Urbana. Jest prawdopodobne, że są to wcześniejsze nazwy Legionu Macedońskiego.
Legiony rzymskie - Legio XXII Primigenia
Legion XXII Primigenia został utworzony przez cesarza Kaligulę w roku 39 dla celów wojny w Germanii. XXII pozostał tam, aż do końca III stulecia.
Wojskowość Chanatu Krymskiego (XVI-do połowy XVII w.)
Nie powinno dziwić, że sztuka wojenna Chantu Krymskiego wywodziła się z tradycji mongolskich. Wszak obszary te zanim się usamodzielniły wchodziły w skład państwa mongolskiego.
Legiony rzymskie - Legio I Adiutrix
Legion I Adiutrix (Pomocnik/Pomocniczy) został sformowany w 68 r. n.e. prawdopodobnie przez Galbę na polecenie Nerona. Ostatnia wzmianka dotycząca tego legionu ma miejsce w 444 r.
Husaria w XVIII wieku. Upadek czy stagnacja?
Husaria - to ona była przyczyną wielu siedemnastowiecznych zwycięstw, jak te pod Kircholmem, czy Kłuszynem.
Armia RON - wykorzystanie husarii w kampaniach i bitwach
Chorągwie husarskie były liczniejsze, niż w pozostałych typach jazdy. W latach wojny ich liczebność rzadko spada poniżej 100 koni. Przeważnie liczyły one po 120, 150 lub 200 koni, a nawet więcej.
Armia RON - sposób walki husarii
W szyku bitewnym w pierwszym szeregu z reguły stawali towarzysze, a za nimi pocztowi. Dlatego ilość szeregów w chorągwi zależała od wielkości pocztu.
Armia RON - uzbrojenie i oporządzenie husarii
Uzbrojenie i opancerzenie husarza nie stanowiły własności państwa, ponieważ elementy te należały do niego samego. Każdy żołnierz używał takiego sprzętu jakiego chciał, którym było mu wygodnie walczyć oraz na jaki było go stać.
Organizacja armii RON - hetmanat
Najważniejszym urzędnikiem wojskowym mianowanym przez króla był hetman. Genezę powstania tego urzędu można wiązać z dowództwem nad „obroną potoczną”.
Armia RON - piechota niemiecka i węgierska
Oddziały Węgrów organizowały się w wielkie pułki od 500 do 3000 żołnierzy, dzieliły się jednak na roty.
Armia RON- uszykowanie piechoty w XVI wieku
W związku z tym, że zadaniem piechoty we współdziałaniu z artylerią było osłabienie przeciwnika przed walką wyznaczano, jej odpowiednie miejsce w szyku.
Armia RON - liczebność piechoty w XVI-XVII wieku
Formacje piechoty w XVI w. nie były zbyt liczne. Chodzi tu o oddziały piechoty na pograniczu, obrony potocznej1, a później kwarcianych oraz wojsk zaciąganych na wyprawy wojenne.
Piechota w wojsku polskim za ostatnich Jagiellonów
W systemie wojskowym Rzeczypospolitej Obojga Narodów piechota nigdy nie stanowiła podstawowej formacji bojowej.
Organizacja armii RON - rodzaje wojsk
W Rzeczypospolitej formowano armię na trzy sposoby.
Cechy staropolskiej wojskowości
Polska armia walcząc i współdziałając z różnymi wojskami potrafiła przenosić elementy ich stylu walki na rodzimy grunt.
Narodziny wojsk zaciężnych w Europie
Szczególnie gwałtowny rozwój zachodnioeuropejska sztuka wojenna przeżywała u schyłku średniowiecza i początku odrodzenia. Miały wtedy miejsce dwa wielkie konflikty: walka chrześcijańskiej Europy z islamem oraz walka o ukształtowanie scentralizowanych państw narodowych.
Zdjęcia z Galerii
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Facebook Like