Strona poświęcona tematyce historycznej od starożytności do współczesności.
Boks reklamowy
Artykuły: Źródła historyczne
Akt unii lubelskiej pomiędzy Litwą, a Koroną z 1 VII 1569 r.
Na mocy tego aktu powstało jedno z największych i najpotężniejszych państw eropejskich: Rzeczpospolita Obojga Narodów.

Akt unii w Krewie (14 VIII 1385) - tekst polski
Unia w Krewie była pierwszym z sześciu aktów unijnych podpisanych między Wielkim Księstwem Litewskim a Królestwem Polskim.

Konwencja wojskowa między Rzeczpospolitą Polską a Ukraińską Republiką Ludową (1920)
Konwencja wojskowa zawarta między przedstawicielstwem Ministerstwa Spraw Wojskowych RP a rządem Ukraińskiej Republiki Ludowej.


Nota rządu ZSRR z 17 IX 1939 r.
17 września 1939, Moskwa około godziny 3:00 Nie przyjęta przez ambasadora RP Wacława Grzybowskiego.


Traktat III rozbioru Polski 24 X 1795 - tekst
W wyniku tego traktatu z mapy Europy zniknęły resztki Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Traktat przyjaźni i przymierza pomiędzy Prusami i Rzecząpospolitą (1790)
Sojusz zaczepno-odporny zawarty 29 marca 1790 r. w Warszawie pomiędzy Rzecząpospolitą a Prusami. Prusy planowały wojnę z Austrią.

Traktat ryski (18 III 1921) pomiędzy Polską, a Rosją i Ukrainą.
Traktat kończył wojnę polsko-bolszewicką z lat 1919-1920, ustalał przebieg granic między tymi państwami oraz regulował inne sporne dotąd kwestie.

Traktat tylżycki (7 VII 1807) francusko-rosyjski
Rozmowy między Napoleonem a Aleksandrem prowadzono na tratwie zacumowanej pośrodku nurtu Niemna, tak by żaden z władców nie musiał przybywać do drugiego.

Traktat tylżycki (9 VII 1807) francusko-pruski
Postanowienia pokoju ukształtowały porządek polityczny i terytorialny, który przetrwał w ogólnym zarysie do roku 1813.

Ugoda białocerkiewska (28 IX 1651)
Traktat między Rzecząpospolitą a Kozaczyzną, wymuszony na obu stronach powstaniem Chmielnickiego i bitwą pod Beresteczkiem. Polacy nie mieli możliwości całkowitego zduszenia powstania, Kozacy zaś potrzebowali miesięcy spokoju dla odbudowy sił.

Ugoda zborowska (18 VIII 1649)
Została zawarta 17 sierpnia 1649, po stoczeniu bitwy pod Zborowem, gdy wojskom polskim nie udało się przyjść z odsieczą oblężonemu przez Kozaków Zbarażowi w czasie powstania Chmielnickiego na Ukrainie.


Układ o pomocy wzajemnej między Polską a Wielką Brytanią (25 VIII1939
Podpisanie tego traktatu spowodowało przesunięcie w czasie ataku III Rzeszy na Polskę pierwotnie planowanego na 26 sierpnia.

Układ Sikorski-Majski z 30 VII 1941 roku.
Przywracał stosunki dyplomatyczne między obu państwami, zerwane 17 września 1939 z chwilą agresji ZSRR na Polskę. Układ miał na celu wspólną walkę obu państw z III Rzeszą w czasie II wojny światowej w ramach koalicji antyhitlerowskiej.

Unia w Hadziaczu (16 IX 1658)
Unia hadziacka stanowiła prawnomiędzynarodowe przekreślenie ugody perejasławskiej (zawartej pomiędzy Radą Kozacką i Bohdanem Chmielnickim a Wasylem Buturlinem występującym jako pełnomocnik cara Rosji), na mocy której Ukraina została poddana jurysdykcji Rosji.
Zdjęcia z Galerii
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Facebook Like