Strona poświęcona tematyce historycznej od starożytności do współczesności.
Boks reklamowy
Artykuły: Historia Rzeczpospospolitej Obojga Narodów
Armia RON - liczebność piechoty w XVI-XVII wieku
Formacje piechoty w XVI w. nie były zbyt liczne. Chodzi tu o oddziały piechoty na pograniczu, obrony potocznej1, a później kwarcianych oraz wojsk zaciąganych na wyprawy wojenne.

Armia RON - piechota niemiecka i węgierska
Oddziały Węgrów organizowały się w wielkie pułki od 500 do 3000 żołnierzy, dzieliły się jednak na roty.

Armia RON - sposób walki husarii
W szyku bitewnym w pierwszym szeregu z reguły stawali towarzysze, a za nimi pocztowi. Dlatego ilość szeregów w chorągwi zależała od wielkości pocztu.

Armia RON - uzbrojenie i oporządzenie husarii
Uzbrojenie i opancerzenie husarza nie stanowiły własności państwa, ponieważ elementy te należały do niego samego. Każdy żołnierz używał takiego sprzętu jakiego chciał, którym było mu wygodnie walczyć oraz na jaki było go stać.

Armia RON - wykorzystanie husarii w kampaniach i bitwach
Chorągwie husarskie były liczniejsze, niż w pozostałych typach jazdy. W latach wojny ich liczebność rzadko spada poniżej 100 koni. Przeważnie liczyły one po 120, 150 lub 200 koni, a nawet więcej.

Armia RON- uszykowanie piechoty w XVI wieku
W związku z tym, że zadaniem piechoty we współdziałaniu z artylerią było osłabienie przeciwnika przed walką wyznaczano, jej odpowiednie miejsce w szyku.

Bitwa pod Żółtymi Wodami (29 IV - 16 V 1648)
Bitwa nad Żółtymi Wodami była pierwszą z wielu klęsk poniesionych przez wojska polskie w walkach z Kozakami i Tatarami w czasie powstania Chmielnickiego. Zaskoczenie współpracą Zaporożców i Chanatu oraz błędy polskiego dowództwa uniemożliwiły szybkie stłumienie buntu, który przyniósł Rzeczpospolitej ogrom nieszczęść.

Cechy staropolskiej wojskowości
Polska armia walcząc i współdziałając z różnymi wojskami potrafiła przenosić elementy ich stylu walki na rodzimy grunt.

Ekonomia kozienicka - krótka historia
Historia ekonomii kozienickiej wiąże się z miastem Kozienice, które zostało lokowane na podstawie przywileju z roku 1549, kiedy to król Zygmunt August ofiarował staroście radomskiemu, Piotrowi Firlejowi prawo założenia miasta na terenach należących do wsi o nazwie Kozienice.

Ekonomie królewskie - zarys problemu
Powstanie ekonomii kozienickiej wiąże się z reformami skarbowymi, które zostały przeprowadzone w Polsce na przełomie XVI i XVII w.

Husaria w XVIII wieku. Upadek czy stagnacja?
Husaria - to ona była przyczyną wielu siedemnastowiecznych zwycięstw, jak te pod Kircholmem, czy Kłuszynem.

Kampania połocka w 1579 roku.

Celem doraźnym (minimalnym) było odzyskanie Inflant, celem zaś dalekosiężnym „radykalne pozbycie się rosyjskiego zagrożenia przez marsz na Moskwę i uzyskanie w ten sposób walnej rozprawy w polu. Podstawę wyprawy na Moskwę miało stanowić zdobycie Smoleńska, a przede wszystkim Połocka jako strategicznego przedmościa na lewym brzegu Dźwiny.


Kampania pskowska w 1581/1582 roku
Tym razem celem Stefana Batorego stał się Psków. Zajęcie tego miasta spowodowałoby odcięcie garnizonom moskiewskim w Inflantach ostatniej drogi łączącej je z resztą państwa

Kampania wielkołucka w 1580 roku
Dworowi udało się przekonać sejm, który uchwalił wysokie podatki i zgodził się na kontynuowanie kampanii poza granicami państwa.

Organizacja armii RON - hetmanat
Najważniejszym urzędnikiem wojskowym mianowanym przez króla był hetman. Genezę powstania tego urzędu można wiązać z dowództwem nad „obroną potoczną”.

Organizacja armii RON - rodzaje wojsk
W Rzeczypospolitej formowano armię na trzy sposoby.

Piechota w wojsku polskim za ostatnich Jagiellonów
W systemie wojskowym Rzeczypospolitej Obojga Narodów piechota nigdy nie stanowiła podstawowej formacji bojowej.

Reformy wojskowe Stefana Batorego
Przygotowując się do wojny z państwem moskiewskim Batory liczył się z silnym przeciwnikiem, toteż w latach 1578-79 przeprowadził reorganizację i poważnie wzmocnił armię.

Szwedzi, a ludność Korony w latach 1655-1657
Krótko o tym jak w pamięci pamiętnikarzy zapisało się postępowanie armii szwedzkiej w czasie "potopu".

Układ w Kiejdanach (X 1655) - geneza
Litwa znalazła się w wybitnie niekorzystnym położeniu. Wojska rosyjskie atakowały jej ziemie, Korona nie mogła udzielić jej pomocy, bo sama borykała się z najazdem. Lada chwila Szwedzi mieli wkroczyć w granice Księstwa.
Zdjęcia z Galerii
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Facebook Like